Főjegyzőválasztás Dunamelléken

Elhunyt Molnár Miklós

A második félév

Hegedűs Bélát bízták meg a főjegyzői teendők ellátásával

Iskolaigazgatói pályázati felhívás