Elhunyt Bölcsföldi László ny. velencei lelkipásztor

Temetése 2018. március 1-jén, csütörtökön 15 órakor lesz a székesfehérvári Budai úti református templomban

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve,
és én megnyugvást adok nektek.” Mt 11,28

Isten vigasztaló szeretetét átélve tudatjuk, hogy
Bölcsföldi László
református lelkipásztor
életének 86. évében hazatért Megváltó Urához.

Temetése 2018. március 1-én, csütörtökön, 15.00 órakor lesz Székesfehérváron,
a Budai úti református templomban.

Gyászolják: fiai, unokái, menyei, Terike, keresztfia és családja, rokonai, barátai, tanítványai,
a cecei, a seregélyesi, a velencei és a székesfehérvári református hívek

Levélcím: ifj. Bölcsföldi László, 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati u. 64/b.

Kérjük a temetésen résztvevőket, hogy legfeljebb egy-egy szál fehér virággal fejezzék ki részvétüket, koszorú helyett az istentisztelet perselyadományával a Székesfehérvári Református Egyházközség Budai úti új parókiájának építését támogassuk!