Elhunyt Kiss Mihály ny. vasadi lelkipásztor

Temetése 2018. április 17-én, kedden du. 3 órakor lesz a kistarcsai temetőben

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:
Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nekem az Úr ama napon, az igaz Bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.”
(II. Timóteus 4: 7-8)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy drága szerettünk
Kiss Mihály Károly
református lelkész
2018. április 10-én 66 éves korában hazaköltözött teremtő és megváltó Urához.
Temetése 2018. április 17-én, kedden du. 3 órakor lesz a kistarcsai temetőben.
(2143, Kistarcsa, Aulich Lajos u. 2.)

Szerettünk végakaratával egyezően kérjük, hogy a koszorúra szánt összeggel a
Vasadi Gyülekezeti Ház újjáépítését támogassa.
(Adományaikat a ravatalozónál elhelyezett perselyekbe tehetik, vagy az alábbi számlaszámra utalhatják: Pátria Takarék 65100077-10701410 )

Csatolt állományok