Közlemény

A Dunamelléki Református Egyházkerület Választási Bizottsága nyilvánosságra hozta a főgondnoki tisztségre lefolytatott választás eredményét, ami a következő: 240 érvényes szavazatból 237 igen szavazat esett Veres Sándor Egyházkerületi főjegyzőre.

A megválasztott főgondnok életére és munkájára Isten gazdag áldását kívánja a bizottság.

Pintér Gyula s.k.
elnök