Tájékoztatás a felszentelésre jelentkező lelkipásztoroknak

A 2017. november 9-én összeülő egyházkerületi közgyűlésen ismét sor kerül lelkipásztorok felszentelésére.

A kérelmet a Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlésnek kell címezni, és az illetékes Esperesi Hivatalba eljuttatni, az esperesnek szóló kísérőlevéllel.

A kérelem mellékleteként a református lelkészi oklevél (a 2016-ig végzettektől), vagy a sikeres egységes lelkészképesítő vizsgáról kiállított igazolás (a 2017-ben végzettektől) másolatát kell benyújtani.

Határidő: október 25.

A kérelmezőket közvetlenül tájékoztatjuk a további tudnivalókról.

Egyházkerületi Elnökség